Skip to main content

Με διαφορά πρώτη η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». με 23,8 εκατ. ευρώ

Με το νέο έτος ξεκινά η δεύτερη φάση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Έργα ύψους 35 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, εντάσσονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο έχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση 2,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα έργα 1,3 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, με το νέο έτος ξεκινά η δεύτερη φάση του προγράμματος.

Σημειώνεται εξάλλου ότι ο κ. Θεοδωρικάκος έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου για επιτάχυνση του «Αντώνης Τρίτσης», καθώς στόχος είναι να εφαρμοστεί το πρόγραμμα με δίκαιο τρόπο, όρους και συνθήκες διαφάνειας.

Τα έργα ανά Περιφέρεια είναι τα εξής:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Προϋπολογισμού 3,9 εκατ. ευρώ)

 • Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) στο Δήμο Δεσκάτης, ύψους 868.000 ευρώ

 • Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στην Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης και στην περιοχή Μελόβου του Δήμου Δεσκάτης συνολικού μήκους 5 χιλιομέτρων.

 • Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Αμυνταίου, ύψους 421.600 ευρώ.

 • Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της βατότητας και των κυκλοφοριακών συνθηκών υφιστάμενων οδών άμεσης πρόσβασης σε καλλιέργειες του Δήμου Αμυνταίου.

 • Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, προϋπολογισμού 2.635.500,00 ευρώ

 • Αντικείμενο της πράξης είναι η επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο νοτιοανατολικό περιμετρικό οδικό δίκτυο σχεδίου πόλεως Αμυνταίου. Η πράξη πλαισιώνεται και από υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και σωστικών εργασιών από την αρμόδια ΕΦΑ.

Περιφέρεια Ηπείρου (Προϋπολογισμού 7,2 εκατ. ευρώ)

 • «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.920.000,00 ευρώ

 • Με το έργο διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού στις τοπικές κοινότητες Διστράτου, Αγ. Παρασκευής, Κλειδωνιάς και Εξοχής, καθώς το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες είναι παλιό και παρουσιάζει διαρροές. Έτσι, η ωφελιμότητα των κατοίκων είναι μεγάλη, διότι προστατεύεται και η ποιότητα του νερού, αφού οι καινούριοι σωλήνες θα είναι σύμφωνα με τις καινούριες προδιαγραφές, ανώτερης ποιότητας από τους παλιούς, ενώ θα μπορέσει να επιτευχθεί ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, καθώς ο χαρακτήρας είναι και αναπτυξιακός.

 • Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 4.339.610,72 ευρώ

 • Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη διευθέτηση του ρέματος Ξηροποτάμου για συνολικό μήκος 560 m που βρίσκεται στην 1η Πολεοδομική Ενότητα της Ηγουμενίτσας. Το έργο πλαισιώνεται και από τα συνοδά έργα αρχαιολογικών ερευνών και σωστικών εργασιών καθώς και από υποέργο για τις μετατοπίσεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ.

 • Με το έργο αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι πλημμύρας και παρέχεται αντιπλημμυρική προστασία στους κατοίκους της Ηγουμενίτσας στις περιοχές διευθέτησης του ρέματος Ξηροποτάμου.

Περιφέρεια Πελοποννήσου (Προϋπολογισμού 23,8 εκατ. ευρώ)

 • Απομακρυσμένος έλεγχος διαρροών εσωτερικών & εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δήμου Επιδαύρου, προϋπολογισμού 2.999.504 ευρώ

 • Η πράξη διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων στο Δήμο Επιδαύρου. Με την προτεινόμενη παρέμβαση: α) θα ελαχιστοποιηθούν οι ποσότητες πόσιμου ύδατος οι οποίες σπαταλούνται μέσω διαρροών, β) οι καταναλωτές θα αποκτήσουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις τυχόν διαρροές στην ιδιοκτησία τους, γ) θα εξαφανιστούν φαινόμενα υδροκλοπών.

 • Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις ΠΛΑΤΩΜΑ Δήμου Τρίπολης, ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ Δήμου Ερμιονίδας και ΣΠΑΡΤΕΑΣ Δήμου Ανατολικής Μάνης, προϋπολογισμού 1.258.000 ευρώ

 • Το φυσικό αντικείμενο αφορά στις εργασίες αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις εν λόγω περιοχές.

 • Αγροτική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Ξηροπηγάδου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, προϋπολογισμού 868.000 ευρώ

 • Το έργο αφορά στη βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου συνολικού μήκους 9.350 μ.

 • Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου - Βόχας, προϋπολογισμού 699.999 ευρώ.

 • Το έργο αφορά στη βελτίωση της βατότητας του υπάρχοντος οδικού δικτύου πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές των εκτός σχεδίου οικισμών του Δήμου Βέλου- Βόχας.

 • Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα όρια του Δήμου Επιδαύρου, 868.000 ευρώ.

 • Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις στα όρια του Δήμου Επιδαύρου.

 • Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Έλους Δήμου Ευρώτα, 820.000 ευρώ

 • Το έργο αφορά στη βελτίωση αγροτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Έλους του Δήμου Ευρώτα.

 • Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βέλου Βόχας, προϋπολογισμού 2.950.000 ευρώ

 • Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποπεράτωση του Δημοτικού Καταστήματος, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου Βέλου Βόχας, καθώς και στην ολοκλήρωση του πολιτιστικού χώρου, ο οποίος θα ικανοποιεί τις ανάγκες σε πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, θα γίνουν οικοδομικές εργασίες όπως κατασκευή τοιχοποιίας, ψευδοροφών, επιστρώσεις δαπέδων, χρωματισμοί, εγκατάσταση μεταλλικών κουφωμάτων και υαλοστασίων, ξύλινες κατασκευές, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου.

 • Νέο σχολικό συγκρότημα Δήμου Ελαφονήσου, προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ

 • Η πράξη περιλαμβάνει την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος (νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο) συνολικής δυναμικότητας 96 μαθητών.

 • Επανάχρηση-αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασιάς, προϋπολογισμού 2.852.508 ευρώ

 • Η πράξη περιλαμβάνει την επέκταση των τριών στατικών ανεξάρτητων τμημάτων στο υφιστάμενο διώροφο κτίριο και συγκεκριμένα: α) τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 362,5 τ.μ., β) τη δημιουργία control room 79,8 τ.μ., γ) αποθήκες-μηχανολογικές εγκαταστάσεις και wc 181,25 τ.μ. και δ) χώρους στάθμευσης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Το κτίριο μετά την αποπεράτωση του έργου θα λειτουργήσει ως συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο, ενώ με την εγκατάσταση μόνιμης έκθεσης ερμηνείας ως μoυσείο-εκθετήριο για τις ανάγκες τουριστικής προβολής της ευρύτερης περιοχής.

 • Επισκευή ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού 779.000 ευρώ

 • Αντικείμενο του έργου «Επισκευή-Ανακαίνιση του κτιρίου Σπυρόπουλου» στον οικισμό Καστορείου της Δημ. Ενότητας Πελλάνας του Δήμου Σπάρτης είναι οι επεμβάσεις επισκευής, ανακαίνισης και αποκατάστασης του εν λόγω ανενεργού δημοτικού κτιρίου, ολικής επιφανείας 610,78 m2, ώστε να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η επανάχρηση του κτιρίου από τον Δήμο Σπάρτης. Με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου θα λειτουργήσει από το Δήμο Σπάρτης πολυχώρος δραστηριοτήτων (ΚΑΠΗ, δημοτική βιβλιοθήκη, πολυχώρος εκδηλώσεων κλπ).

 • Αποχέτευση ομβρίων υδάτων περιοχής Φιλικών & Περιφερειακής οδού Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ

 • Πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Φιλικών η οποία αποτελεί μία νέα πολεοδομική ενότητα του σχεδίου πόλης της Τρίπολης με ανερχόμενη ανάπτυξη. Στην περιοχή δεν υφίσταται δίκτυο ομβρίων υδάτων και μέχρι σήμερα τα όμβρια διοχετεύονται μέσω τεχνικών έργων στα υφιστάμενα ρέματα ή στις περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, όπου και λιμνάζουν, δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα. Επίσης, το έργο συμβάλει στον πολύ σημαντικό διαχωρισμό των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού Τρίπολης.

 • Αποχέτευση ομβρίων ΔΕΥΑ Ναυπλίου - Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, προϋπολογισμού 2.060.000 ευρώ

 • Με το έργο αντιμετωπίζονται πλημμυρικά φαινόμενα στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου καθώς και στην περιοχή της Αγ. Κυριακής της Δημοτικής Ενότητας Ναυπλίου.

 • Συμπληρωματικά έργα δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο Δήμο 'Αργους - Μυκηνών, προϋπολογισμού 2.448.000 ευρώ

 • Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: α) τη συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Νότιο τμήμα της πόλης του 'Αργους και β) τη συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κίου.